Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

20:29
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
Reposted fromyourtitle yourtitle via4777727772 4777727772
20:28
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C.
Reposted fromnutt nutt via4777727772 4777727772
20:28
Obojętność może być sposobem uniknięcia bólu.
— z filmu "Milczenie owiec"
Reposted fromartfucksme artfucksme via4777727772 4777727772

January 09 2015

23:12
Może ja poprostu należę do pewnego świata, który nie jest wcale całością świata?
— żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter viaanorexianervosa anorexianervosa
23:12
Coś mi mówiło, że ktoś może na mnie czekać.... Myliłem się. Nikt nie czekał.
— Charles Bukowski
Reposted frompouler pouler viaanorexianervosa anorexianervosa
23:10
coraz częściej szukam w swoim życiu przystanku na żądanie.
Reposted byonlythebravepelnaradoscimojahistoriaa

December 03 2014

22:57

October 06 2014

20:40
są takie dni, kiedy nawet Ty mi nie pomożesz.

October 03 2014

08:11
Reposted frompastelina pastelina viaOleksandra1995 Oleksandra1995
08:11
Reposted fromnivea nivea viaOleksandra1995 Oleksandra1995
08:11
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaOleksandra1995 Oleksandra1995
08:11
08:10
7789 ca52 420
Reposted fromantie antie viaberewere berewere

September 29 2014

17:34
17:34
17:19
Reposted fromwynne wynne viafuckyoulittle fuckyoulittle

September 25 2014

16:56
Reposted fromjdeg jdeg viadarling darling

September 09 2014

17:55
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viatwice twice

September 03 2014

19:09
Reposted byanachronicWitcher12czerwcapelnaradosci

August 21 2014

19:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl